Wynagrodzenie

Forma i wysokość honorarium adwokata z tytułu świadczenia usług jest w każdym przypadku indywidualnie ustalana z Klientem po zapoznaniu się ze sprawą. Kwota wynagrodzenia zależna jest od stopnia zawiłości sprawy, koniecznego nakładu pracy i miejsca świadczenia usługi. Przy sprawach majątkowych na wysokość wynagrodzenia ma wpływ również wartość przedmiotu sporu.

Kancelaria proponuje różne rodzaje rozliczeń w zależności od rodzaju zleconej sprawy i oczekiwań Klienta:

  • stawka stała jednorazowa -wynagrodzenie ustalone za wykonanie czynności prawnej o charakterze typowym i przewidywalnym do ustalenia przy pierwszym spotkaniu (porada prawna, sporządzenie standardowego pisma, projektu umowy)

  • stawka w formie ryczałtu miesięcznego – wynagrodzenie ma charakter stały i niezmienny, bez względu na ilość godzin przepracowanych w miesiącu.

  • stawka za zastępstwo prawne

W typowych sprawach pozwu o zapłatę obowiązuje minimalne wynagrodzenie określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości, które uzależnione jest od wartości przedmiotu sporu:

  • do 500 zł – 120 zł;

  • powyżej 500 zł do 1500 zł – 360 zł;

  • powyżej 1500 zł do 5000 zł – 1200 zł;

  • powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 2400 zł;

  • powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 4800 zł;

  • powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 7200 zł;

  • powyżej 200 000 zł – 14 400 zł.