Prawo handlowe i gospodarcze

W zakresie prawa handlowego i gospodarczego Kancelaria świadczy usługi w szczególności w następujących formach:

  • stała oraz doraźna obsługa przedsiębiorców – osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jak również osób prawnych (w szczególności prowadzenie spraw o zapłatę, egzekucje wierzytelności, opiniowanie umów, sporządzanie opinii prawnych).

  • pomoc i doradztwo w zakresie spraw korporacyjnych osób prawnych:

– rejestracja spółek, fundacji i innych podmiotów,

– sporządzanie umów/statutów/aktów założycielskich,

– przygotowywanie projektów dokumentacji do odbycia i przeprowadzenia zgromadzeń wspólników lub walnych zgromadzeń,

– rejestracja zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.