Prawo cywilne

W zakresie prawa cywilnego Kancelaria świadczy usługi w szczególności w następujących formach:

  • udzielanie porad prawnych,

  • sporządzanie wszelkich pism procesowych z zakresu prawa cywilnego,

  • reprezentacja klientów we wszelkiego rodzaju sprawach cywilnych przed sądami na terenie Warszawy oraz w innych miastach Polski (m.in. sprawy spadkowe, sprawy z zakresu prawa rzeczowego, sprawy o zapłatę),

  • przygotowywanie analiz i wyjaśnień dotyczących stosowania prawa cywilnego,

  • uczestniczenie w negocjacjach w charakterze pełnomocnika klienta, których celem jest przed-sądowe rozwiązanie sporu zaistniałego pomiędzy stronami,

  • analiza i redagowanie umów z zakresu prawa cywilnego,

  • windykacja należności, reprezentacja dłużnika bądź wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym.