Prawo administracyjne

W zakresie prawa administracyjnego Kancelaria świadczy usługi w szczególności w następujących formach:

  • udzielanie porad prawnych,

  • sporządzanie wszelkiego rodzaju środków zaskarżenia,

  • reprezentacja klienta w postępowaniu administracyjnym przed organami administracji publicznej,

  • reprezentowanie klienta w postępowaniu sądowo-administracyjnym przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym