Adw. Paula Natasza Lemanowicz – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Odbyłam aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie i zdałam egzamin zawodowy. Uzyskałam wpis na listę adwokatów Warszawskiej Izby Adwokackiej.

Doświadczenie zawodowe zobywałam podczas współpracy z kancelariami adwokackimi świadczącymi usługi na rzecz osób fizycznych i przedsiębiorstw. Z tego względu miałam okazję występować przed sądami i innymi instytucjami na terenie całego kraju.

W swojej pracy największy nacisk kładę na indywidualne podejście do klienta i sprawy.

Zapewniam rzetelność, dyspozycyjność i zaangażowanie.

Prywatnie miłośniczka i posiadaczka zwierząt. Zapraszam do konsultacji w sprawach znęcania się nad zwierzętami w ramach pomocy prawnej pro bono publico.