Jak przygotować się do pierwszego spotkania?

  • Przeanalizuj swój problem pod kątem jego najistotniejszych elementów. Możesz także spisać najważniejsze punkty, pytania – ułatwi nam to rozmowę.
  • Na spotkanie zabierz ze sobą wszystko co Twoim zdaniem jest istotne dla sprawy np. dokumenty, zdjęcia, pisma, wezwanie z Sądu.
  • Pamiętaj, że musisz przestrzegać terminu wyznaczonego przez Sąd do udzielenia odpowiedzi czy złożenia środka zaskarżenia. W takim przypadku zanotuj datę odbioru pisma z Sądu i nie odkładaj porady na ostatnią chwilę, żebyśmy mieli odpowiedni czas na zapoznanie się ze sprawą i sporządzenie pisma.